Etätyöskentely voi olla monelle epämiellyttävä kokemus – Näillä vinkeillä parannat etätyöskentelyn laatua  

Opintoihin liittyvä harjoittelu Floweb Oy:lla opetti Vinski Kivilompoloa johtamaan itseään ja löytämään keinoja suoriutua töistä entistä tehokkaammin.

Kaikki lähtee suunnitelmasta

Sain työskennellä harjoitteluni aikana monipuolisissa tehtävissä verkkokauppa-alustoja tarjoavalla Flowebilla. Tiiviin perehdytysjakson jälkeen työtehtävät muuttuivat yhä enemmän luovuutta vaativiksi kokonaisuuksiksi, jolloin suunnitelman tekeminen korostui. Viikoittaisen suunnitelman tekeminen osoittautui toimivimmaksi ratkaisuksi. Käytin suunnitelman tekemisessä apuna projektihallinnan työkaluja, joissa eri tehtävät arvotetaan eri väreillä niiden kiireellisyyden mukaan. Suunnitelman tekeminen auttaa pysymään aikataulussa ja tekemään työtehtävistä konkreettisia.

Taukojen pitäminen parantaa tehokkuutta

Hyvään suunnitelmaan on laskettu mukaan tauot. Riittävä määrä taukoja auttaa pitämään työn laadun korkeana ja vähentää työn kuormittavuutta. Käytin työskennellessä aikaisemmin opiskelussa löytämääni jaksotusta työn ja levon suhteen. Minulle parhaiten toimii jaksotus, jossa on töitä 45 minuuttia ja 5 minuutin tauko. Tällä rytmityksellä työhön uppoutuminen on helppoa, mutta ei liian kuormittavaa. 5 minuutin tauon aikana on hyvä hetki irtautua ajatuksenkin tasolla työtehtävistä. Tämä tauko voi parhaassa tapauksessa antaa täysin uusia näkökulmia työn alla olevaan tehtävään.

Säännölliset tauot ja hyvä suunnittelu auttavat selviytymään työtehtävistä tehokkaasti.

Yhteistoimistosta virtaa työviikkoon

Etätyöskentely on mukava virkistys perinteiseen työympäristöön, mutta pidemmän päälle se voi käydä raskaaksi. Kokeilimme opiskelijakollegoiden kanssa yhteistoimistopäiviä, joissa kokoonnuimme vuoroviikoin toistemme koteihin tekemään yhdessä töitä. Vaikka työskentelimme kaikki eri organisaatioissa, työn tekeminen samassa paikassa ei ollut ongelma – päin vastoin. Yhteistoimisto osoittautui toimivaksi ratkaisuksi ja antoi lisää virtaa työviikkoon. Ajatusten vaihtaminen antoi uusia ideoita työssä kohdattuihin ongelmanratkaisutilanteisiin. Ja kirsikkana kakun päälle – yhteistoimisto toi kahvihuonekulttuurin takaisin eloon.

Siisti työpiste ja hyvä ergonomia ovat osa onnistunutta etätyöviikkoa.

Opiskelen toista vuotta kauppatieteitä Oulun yliopistossa ja suoritin ensimmäisen harjoitteluni Flowebillä toukokuussa 2021.

Sain harjoitteluni aikana hyödyntää kursseilla kertynyttä tietotaitoa monipuolisissa tehtävissä. Olin muun muassa luomassa uutta brändiä Puustille ja kehittämässä Flowebin brändiä. Sain olla mukana asiakkuuksien eri vaiheissa ja samalla olla apuna palvelun kehityksessä.

Harjoittelupaikkana Floweb on hyvin monipuolinen, eikä kahta samanlaista päivää ole koskaan. Täällä saa haastaa itseään ja oppia lisää taitavilta työkavereilta.

Vinski Kivilompolo

Myynti & Markkinointi -harjoittelija, Floweb Oy